Giới thiệu sân bóng AT Thủ Đức

Giới thiệu sân bóng AT Thủ Đức

Sân bóng đá AT Thủ Đức bao gồm cụm sân gồm 3 sân 5 và 1 sân 7

Ra đời với tiêu chí mong muốn đóng góp 1 phần phát triển các sân chơi lành mạnh cho giới trẻ

Là nơi giao lưu, học tập và sinh hoạt thể thao lành mạnh, nơi giới trẻ rèn luyện TRÍ LỰC để ngày ngày đóng góp và xây dựng nhiều mặt cho xã hội và đất nước